“Karar” düalitedir

BİR ŞEYE “HAYIR” DİYORSAK, ŞUNU ÇOK İYİ BİLMELİYİZ Kİ; O “ŞEY” SADECE İNANDIĞIMIZ İÇİN ORADADIR. İNANMAYI BIRAKIRSAN “ŞEY” GİDER ÖZGÜRLÜK GELİR

Evrende her şeyin bir nedeni vardır ve bu neden, mutlaka bir bedende gerçekleşmek zorundadır. Çünkü, gerçeklik “Kuantum Modeli”ne göre; hem dalga, hem parçacıktır. Yani; hem enerji, hem maddedir. Bu gerçek; iç ve dışın birlikte hareket ettiğini (Nedensellik İlkesi), evrenin hem yolculuğunu, hem de olanı anlatmaktadır.
Bilimsel araştırmalar, dünyamızda milyarlarca yıl önce başlayan tek hücreli organizmadan, çok hücreli biyolojik gelişime, günümüze kadar diğer türlere bağlı olarak, insanın da aynı şekilde geliştiğini ortaya koymuştur.
Bu gelişim, önceki türlerden doğal seçilim yolu (Evrim) ile aktarılan 5 duyu organının günümüz insanına kadar devam etmesine bağlı sürmüştür.
5 duyu organının (hepsi hücreden oluşur) fiziksel uyaranları (Algı = Duyusal Bilgi) otonom sinir sitemi aracılığı ile sinyalleri beyine gönderip kararlarımızı yaratırken, aynı zamanda da alışkanlıklarımızı sabitler, biz farkında olmadan hayatımızı şekillendirir.
Bu şekillendirmenin en etkin özelliklerinden biri, doğal seçilim yolu (Evrim) ile bize aktarılmış olan stres hormonudur (HPA+ACTH).
Bir karar verebilmemiz için algı (duyusal bilgi), stres hormonları (Beyindeki ‘H’ypothalamus, ‘P’itüiter salgı bezini uyarır ve ‘P’ kan dolaşım sistemine Adrenocorticotropic Hormones ‘ACTH’ salgılar. Bu salgı, böbrek üstü bezi ‘A’drenal’i “Kaçmak ya da Savaşmak” konusunda bir karara zorlar) otonom sinir sistemimiz işbirliği yapar.
Bu işbirliğinde, bilincimizdeki geçmişin bilgisi düalite, deneyimlerimiz ve kararlarımızın birinci derece sorumlusudur.
Hayatımızda her hangi bir şeye “Hayır” diyorsak, şunu iyi bilmeliyiz.
“Hayır” dediğimiz o şeyin orada olduğuna inanırız ve bu durumda yaşamı okumak yerine, bir tepki ile kapıyı dışarıdan çalarız. O yüzden yaşama ait sürece kör bakar, kapıyı içerden çalamayız. Yani, başkalarının kararlarına “Evet” deriz. Sonuçta, travmatik bir bilinmezlikte acı çeker, kıvranırız.