Moleküler Ekonomi

İNSAN, BİNLERCE YILLIK SÜREÇTE BİR TEK ŞEY YAPTI. O DA; KENDİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK ADINA LİDER-İM İNANCINA MAHKUM OLMAYA DEVAM ETTİ

İstihdam; sağlıklı ilişkiler zincirinin halkalarını birlikte eklerken, yaşam içindeki yapılanmasına zarar vermeden, gereksinimlere uygun ihtiyaçları gerçekleştirmek demektir.
İstihdam; toplumsal gelişim ortaklığını zihinsel özgürlük çatısı altında ötekileştirmeden, ilişkileri oluşturan yaratıcıları bir araya getirmek ve yaratıcılarının eğitimine katkıda bulunmak demektir ve her insan bir kaynak, bir istihdamdır. Bu kaynaktan en iyi şekilde sonuç almak ise zihinsel özgürlük gerektirir. Yaşam, nasıl ki tüm canlılar için olanı özgürce değerlendiriyorsa, insan da dünyaya ait kaynakları yaşamın bir parçası olma bilinciyle zihninden özgür yapısı ile değerlendirmeli, istihdamın yaşam olduğu hakikatinde, “Lider-im” inancı mahkumiyetinden kurtulmalıdır.

Bugün, insan, her türlü sorumsuzluğunu gerçekleştirmek için büyük çabalar sarf ediyor. “Deneyimim, Özgürlüğüm” adı altında, bir şey haline dönüşüp, yaşama ihanet ediyor.
Arzularının, “var olmayanın peşinde koşan, yorulur” etkisine dokunmadan…
Hırslarının, “istediğinde felç, elde ettiğinde ölü olursun” dediğini duymadan…
Bağımlılıklarının, korkuları ve kıskançlıkları olduğunu bilmeden… ölü yaşıyor.