Zamansız Dil

VAR OLMANIN GÜZELLİĞİ KİŞİSELLEŞTİĞİ ZAMAN SORUNLAR ÖNÜMÜZE GELİR. BU DA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ORTADAN KALDIRIR. ANCAK, GÜZELLİK FARKINDALIĞINDA DİNDAR OLUNUR

Bütün diller anlam yüklü olduğu için çoğunlukla geçmişi ya da geleceği anlatır ve de insan, kişiselleştirdiği kelimeler üzerinden iletişim ve ilişki kurulacağını zanneden tek canlıdır.
Ancak, binlerce yıl önce başlayan insan hayatında bazı topluluklar vardır ki dili, ya çok gerekmedikçe, ya da hiç kullanmamışlardır. Mesela, Avustralya’daki Aborjin’ler, Afrika’daki Dogon’lar ve Kuzey Amerika’daki Hopi Kızılderilileri bunların en bilinenleridir (!)
İlk bakışta, küçük topluluklar olarak görülseler de günümüzde henüz anlaşılmaya başlanan hayatlarında dilsiz iletişim kurdukları daha yeni yeni belirlenmektedir.
Sayıları çok az kalmış Avustralyalı Aborjin’ler, Korrobori adını verdikleri dans, müzik ve şarkı söyleyerek “Düş Zamanı”nda dünya dışı varlıklar ile bağlantı kurarlar. Korrobori’ye başkalarının katılması, hatta izlemesi bile yasaktır. Kendileri dışında kimsenin bilmediği varlıklarla iletişim kurmaları binlerce senedir gizemini korumaktadır.
Afrikalı Dogon’lar, Dogon Dili konuşmalarına rağmen, günümüze kadar henüz ne bir Dogon sözlüğüne, ne de bir Dogon dilbilgisi kanıtına rastlanmamıştır. Dogon’lar hakkında verilmiş son karar “Saf bir numune” olarak görülmelerinin gerekliliğidir. Çünkü, halen daha dünya dışı varlıklarla nasıl iletişim kurdukları bilinmemekte ve merakla incelenmektedir. Sadece tek bir iddia vardır o da; Aborjin’ler gibi dans ederken, bağlantı kurdukları.
Bunların dışında, Hopi Kızılderililer’i de dillerini geçmiş ve gelecek zaman üzerine kurmamış ayrıcalıklı bir topluluktur. Sadece, gerektiğinde, anda olanla ilgili dil kullanmaktadırlar. Buna ait en önemli örnek; evren ile ilgili kavram ve soyutlamaları hiç bir dille açıklanamayacak kadar gizliliğini koruyan bir yapı olması ile gösterilebilir. Ancak, tüm olayları son derece net olarak anlatmaları adeta bize, dillerinin farkındalıklı olduğunu ispat eder.
Konuşmayan diller üzerine yapılan araştırmalarda, şu ana kadar bilinen sadece Asya Şamanları’nın bir bölümünün Hopi Dili ile aynı konuşma özelliğine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Dünya’da yaşamı başlamış bu üç topluluğun ortak özelliği “Zaman” kavramını kullanmamış olmasıdır. Üçü de günümüzdeki zaman kavramının anlayışına uymayan bir dille gerekirse konuşmaktadırlar.
Oysa, dilin ifadesinde “Zaman Kavramı” dünya üzerindeki tüm dillerde ortak buluşandır. Tüm diller ve dinler anlatımlarında zamansal ortak özellikler sergilerler.
Üç örnek, halen devam etmekte olan dünya dışı yaşamla kurdukları dilsiz bağlantı ile bizlere aslında anlayamadığımız çok önemli bir gerçeği anlatmaktadırlar. Dindar olmak!..